År             Antal älgar per 1000 ha i vinterstam
2006/07                             4,5
2007/08                             5,1
2008/09                             5,7 
2009/10                             7,9 
2010/11                             8,4 
2011/12                             5,7 
2012/13                             7,9 
2013/14                             6,4 
2014/15                             6,9
2015/16                             7,2 
2016/17                             6,5
2017/18                             6,6
2018/19                             5,4
2019/20                             2,1