Kontaktlista för samtliga jaktlag. Uppdaterad 2021-01-03

 

RÄSO Röstlängd för år 2020

 
Nya medlemmar:
Om något jaktlag inom RÄSKOs upptagningsområde vill gå med i älgskötselområdet, så kontakta någon i styrelsen.